A Helsinki Bizottság és az országos rendőrfőkapitány találkozója | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

2007. aug. 03.

Az ORFK Teve utcai székházában dr. Bencze József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány és dr. Kádár András Kristóf, a Helsinki Bizottság társelnöke 2007. augusztus 3-án személyes találkozón tekintette át a Helsinki Bizottság és a Rendőrség kapcsolatát.

A találkozót az országos rendőr-főkapitány kezdeményezte az együttműködés értékelése érdekében. A felek áttekintették a Helsinki Bizottságnak a rendőrség tevékenységével összefüggésben folytatott programjait, azok tapasztalatait. Az országos rendőr-főkapitány további támogatásáról biztosította a Helsinki Bizottság által — a felek együttműködési megállapodása alapján folytatott — fogdamegfigyelése programot és az igazoltatási gyakorlat áttekintését célzó programot. Kiemelte, hogy ezek is hozzájárulnak a jogszabályoknak megfelelő, az emberi jogokat tiszteletben tartó gyakorlat folytatására irányuló rendőrségi törekvések megvalósításához. Az országos rendőr-főkapitány tájékoztatást adott az emberi jogok rendőrségi eljárás során történő maradéktalan érvényesülését is elősegíteni hivatott, már meghozott vagy jelenleg előkészítés alatt álló intézkedésekről. Az intézkedések közül kiemelte, hogy sor került a Rendőrségi Etikai Kódex kiadására, a korrupció elleni feladatokat meghatározó országos rendőr-főkapitányi utasítás kiadására, illetve előkészítés alatt áll egy Igazoltatási Kézikönyv, ami a rendőri intézkedés szabályairól és az állampolgárok jogairól is tájékoztatást nyújt.

A Helsinki Bizottság a folyamatban lévő programokban az együttműködést jónak értékelte, egyúttal pedig jelezte, hogy igény esetén szívesen közreműködnének az Igazoltatási Kézikönyv kidolgozásában. A Bizottság fontosnak tartja az esetleges rendőri jogsértések kezelését, és elvárja, hogy azoktól a rendőrség megfelelően határolódjon el, kifejezésre juttatva, hogy nem lehet egyenlőségjelet tenni a jogsértés és a rendőrség közé. A Helsinki Bizottság társelnöke kiemelte a közös gondolkodás szükségességét, aminek hasznára a kirendelt védői rendszer reformájval kapcsolatos Büntetőjogi Segítségnyújtási Program és az ahhoz nyújtott rendőrségi közreműködés is rámutatott. Megegyezés született egy közös kutatási program megindítására, amely tudományos igénnyel dolgozná fel a rendőri intézkedésekkel kapcsolatos panaszok elbírálásának gyakorlatát. Ennek aktualitást ad, hogy a rendőrségi törvény vonatkozó rendelkezései hamarosan módosulnak és létrejön a Független Rendészeti Panasztestület.

A Helsinki Bizottság arra hívta fel a figyelmet, hogy a bántalmazás hivatalos eljárásban bűncselekmény miatt jogerősen elítélt rendőrök esetleges további állományban tartása rossz fényt vet a rendőrségre, és rossz a belső üzenete a rendőrségi állomány számára is, hiszen azt sugallhatja, hogy ezek a jogsértések jelentős következmények nélkül maradhatnak. Az országos rendőr-főkapitány álláspontja szerint a szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélt és előzetesen mentesített rendőrök esetében indokolt az ismételt, illetve szigorított alkalmassági vizsgálatok lefolytatása, ezért az ehhez szükséges jogi feltételek megteremtése érdekében sor kerül jogszabály-módosítás kezdeményezésére.

A felek egyetértettek abban, hogy a települési önkormányzatok irányába történő beszámolás mellett az egyes területi és helyi rendőri szervek szintjén is szükség van a civil szervezetekkel intézményesített kapcsolattartásra, ami lehetőséget biztosít a helyi problémák, igények feltárására és megfelelő kezelésére.

 

További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.