A romák törvény előtti egyenlősége a bírósági eljárásokban és a büntetés-végrehajtásban (2010-2014) | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

A projekt célkitűzése a hátrányos megkülönböztetés feltérképezése volt a büntetőeljárás, illetve a büntetés-végrehajtás tekintetében.  Fókuszában az a kérdés állt, hogy van-e a büntető igazságszolgáltatás szerveinek döntéseiben jelentősége a terhelt roma származásának, illetve górcső alá kívánta venni a büntető igazságszolgáltatás működését abból a szempontból, hogy az biztosítja-e a roma és nem roma terheltek törvény előtti egyenlőségét.

A projekt első szakaszában interjúkat készítettünk közel négyszáz, végrehajtandó szabadságvesztését töltő fogvatartottal, részben az ellenük folyt eljárásról, részben pedig a büntetés-végrehajtási intézetben szerzett tapasztalataikról. Emellett egy előre meghatározott szempontrendszer szerint feldolgoztuk e fogvatartottak büntetés-végrehajtási iratanyagát is. Ezt követően különböző szempontok alapján kiválasztottunk kilencven elítéltet, akiknek a büntetőügyét a bírósági ügyiratok kérdőíven alapuló elemzésével vizsgáltuk meg, a büntetés-végrehajtási iratanyaghoz hasonlóan abból a szempontból, hogy a velük való bánásmódban kimutatható-e etnikai hovatartozáson alapuló hátrányos (vagy éppen kedvezőbb) bánásmód. Bár a kutatás főképp a roma terheltekre fókuszált, a büntetés-végrehajtást érintő vizsgálódásunkba bevontunk egyéb szocio-demográfiai jellemzőket is, így azt is vizsgáltuk, hogy van-e a büntetés-végrehajtási rendszer döntéseiben jelentősége a fogvatartottak nemének, korának, iskolai végzettségének, stb.

A fenti kutatás eredményeit összegző jelentés első változatát 2014 márciusában egy szakmai konferencián mutattuk be, ahol az érintett szervezetek – így a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a Kúria és az Országos Rendőr-főkapitányság is – kifejtették álláspontjukat a kutatási eredményekkel, illetve az azokból általunk levont következtetésekkel kapcsolatban.

A projekt keretében emellett három büntetés-végrehajtási intézetben végeztünk fókuszcsoportos vizsgálatot az intézetek személyi állományának tagjai önkéntes és anonim részvételével. A fókuszcsoportos beszélgetések során nem csupán a személyi állomány egyes konkrét döntései kerültek szóba, hanem az állománynak az egyes fogvatartotti csoportokkal kapcsolatos attitűdjéről is igyekeztünk adatokat nyerni.

A konferencia résztvevői által megfogalmazott észrevételek alapján véglegesített és a fókuszcsoportos vizsgálat eredményeit is bemutató kutatási jelentés (magyar és angol nyelven) itt letölthető:

A kutatási jelentés összefoglalója itt, a projekt egyes eredményeit bemutató infógrafikák pedig az alábbi képekre kattintva érhetőek el.

A Magyar Helsinki Bizottság a fentiek mellett a projekt keretében elkészített egy útmutatót, amely a hátrányos megkülönböztetés megelőzésének, kezelésének egyes módszereit mutatja be a büntetés-végrehajtás tekintetében, kiegészítve azt a hazai és nemzetközi szakirodalomban ismertetett, a büntetés-végrehajtásban mutatkozó rendszerszintű vagy egyedi diszkriminációs esetekkel. Az “Egyenlő esélyek – Útmutató a diszkriminációmentes bánásmód elősegítéséhez a büntetés-végrehajtásban” című útmutató, amely a projekt keretében minden büntetés-végrehajtási intézethez eljutott a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága jóvoltából, itt érhető el.

 

A projektet az Open Society Foundations támogatta.

 

További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.