Alkotmánybírósági indítvány egy diszkriminatív jogszabályi rendelkezés miatt | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

2010. jan. 13.

Az Alkotmánybírósághoz fordult a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény azon rendelkezése miatt, amelynek értelmében a bevándorolt vagy letelepedett státusszal nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárokkal nem létesíthető közalkalmazotti jogviszony.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bekezdés c) pontja értelmében közalkalmazotti jogviszony „magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett” személlyel létesíthető. A rendelkezés korlátozza a munka és a foglalkozás szabad megválasztásának Alkotmányban foglalt jogát egy meghatározott csoport, vagyis a nem bevándorolt és letelepedett harmadik országbeli állampolgárok vonatkozásában, vagyis így állampolgárságuk, illetve státuszuk miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesít egyes személyeket. A Kjt. támadott rendelkezése tehát diszkriminatív, közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósít meg.

A Magyar Helsinki Bizottság a fenti diszkriminatív rendelkezés alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól, arra hivatkozva, hogy az szükségtelenül korlátozza a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jogot. Nincs ugyanis olyan alapjog vagy alkotmányos cél, amelynek érvényesülése érdekében a szóban forgó korlátozásra szükség lenne, mi több, annak kikötése, hogy közalkalmazotti munkát Magyarországon a nem bevándorolt vagy letelepedett harmadik országbeli állampolgárok nem végezhetnek, szakmailag és célszerűségi szempontokkal sem indokolható.

Az alkotmánybírósági indítvány teljes szövege itt olvasható.

Az alkotmánybírósági indítvány az “Antidiszkriminációs jogklinika – új módszerek a diszkrimináció áldozatainak védelmére” című projekt keretében készült. A projektet az Európai Unió és a Magyar Állam támogatta.
Program kódja: Átmeneti Támogatás 2006/018-176.03.01
Szerződésszám: 2006/018-176.0301-0024

 

 

 


További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.