Timeline Express Announcements | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

Törvényjavaslatot dolgoz ki a Magyar Helsinki Bizottság a kirendelt védői rendszer teljes átalakítására. Több korábban született, a rendszer strukturális problémáit bizonyító kutatás után a Magyar Helsinki Bizottság most nem csak a jelenlegi szabályozás hibáit tárta fel, hanem egy kétéves programban bizonyította, lehetne a gyakorlatban is működőképes rendszert kialakítani a gyanúsítottak védelemhez való jogának érvényesítésére.

Tovább

“A Bizottságot különös aggodalommal töltik el a 2006 szeptemberében és októberében Budapesten lezajlott tüntetések során történt rendőri fellépésre – aránytalan kényszerítő; eszköz használatra és bántalmazásokra – vonatkozó híradások” – áll az ENSZ égisze alatt működő kínzás elleni bizottság (Committee against Torture – CAT) Magyarországról kiadott legfrissebb jelentésében.

Tovább

A Magyar Helsinki Bizottság közleménye A sajtóban megjelent híradásokból, valamint a hozzánk érkezett levelekből az tűnik ki, hogy a Magyar Helsinki Bizottság október 24-i közleményét sokan félreértették. Álláspontunk szerint a be nem jelentett, valamint az erőszakosan fellépő tüntető csoportok rendőri feloszlatásának elrendelése, tehát az erre vonatkozó parancs kiadása volt jogszerű.

Tovább

A Magyar Helsinki Bizottság a mai napon levelet kapott az adatvédelmi ombudsmantól, amely szerint azon büntetés-végrehajtási alkalmazottak neve, akiktől a börtönmegfigyelések során a Bizottság munkatársai tájékoztatást kapnak, nem tüntethető fel a börtönmegfigyelésekről készült jelentésekben, mivel egy civil szervezetnek nyújtott tájékoztatás nem tekinthető az adott személyek feladat- és hatáskörében való eljárásnak.

Tovább

A Magyar Helsinki Bizottság véleménye szerint az elmúlt éjszakák eseményeiről a sajtóban megjelent fotók és videófelvételek az utcai erőszakos cselekményekben részt nem vevő személyek elleni indokolatlan, aránytalan rendőri fellépésre utaló képeket is tartalmaznak. A rendőrség kötelessége, hogy megfékezze a rendbontást és határozottan fellépjen az erőszakos cselekmények elkövetői ellen.

Tovább
magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.