Az 1951. évi Genfi Egyezmény 31. (1) cikkének alkalmazásáról | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

2015. szept. 16.

Az UNHCR és a Legfőbb Ügyészség álláspontja, valamint a Helsinki Bizottság tapasztalatainak összefoglalása az 1951. évi Genfi Egyezmény 31. cikk (1) bekezdésének értelmezéséről és alkalmazásáról

A nemzetközi védelemre szorulóknak jogvédelmet nyújtó civil szervezetként a Helsinki Bizottság fontosnak tartja, hogy a menekültek helyzetéről szóló 1951. évi genfi egyezményben foglaltakat, különösen a 31. cikk előírásait a jogalkamazás érvényre juttassa a Btk. határzár megsértésével kapcsolatos új rendelkezéseinek alkalmazásakor.

Itt a büntetőeljárásokban részt vevők számára közreadjuk a Helsinki Bizottság számára rendelkezésre álló anyagokat az 1951. évi genfi egyezmény 31. cikkének értelmezésével és magyarországi alkalmazásával kapcsolatban.

Az 1951. évi Genfi Egyezmény 31. cikke (1) bekezdése:

A Szerződő Államok az országba való jogellenes belépésük, vagy tartózkodásuk miatt nem sújtják büntetéssel azokat a menekülteket, akik közvetlenül olyan területről érkeztek, ahol életük, vagy szabadságuk az 1. Cikkben foglalt meghatározás értelmében veszélyeztetve volt, és akik engedély nélkül lépnek be területükre, illetőleg tartózkodnak ott, feltéve, hogy haladéktalanul jelentkeznek a hatóságoknál és kellőképpen megindokolják jogellenes belépésüket, illetőleg jelenlétüket.

A Helsinki Bizottság tapasztalatai

 

A Helsinki Bizottság 2006-ban kötött együttműködési megállapodást az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR) és a Határőrséggel abból a célból, hogy vizsgálhassuk, hogyan érvényesül a gyakorlatban a menedékkérőknek az ország területéhez és a menedékjogi eljáráshoz való hozzáférése. Az azóta is fennálló megállapodás és az az alapján folytatott határmegfigyelés során számos jogi kérdés a látókörünkbe került, így a genfi egyezmény 31. cikkének érvényesülése is.

A Bizottság ügyvédei több esetben jártak el védőként olyan menedékkérőket képviselve, akik ellen büntetőeljárások indultak az országba való belépésükkel és az eljárások során tett nyilatkozataikkal kapcsolatban. A határmegfigyelő program tapasztalatait a háromoldalú megállapodásban részes felek éves jelentésekben foglalják össze. Az évek során a 31. cikk alkalmazásával kapcsolatban tett megállapításaink és javaslataink az alábbi helyeken érhetők el:

2007. évi jelentés, 31. oldal https://old.helsinki.hu/wp-content/uploads/Border_Monitoring_Report_2007_HUN_FINAL1.pdf

2008-2009. évi jelentés, 23. oldal https://old.helsinki.hu/wp-content/uploads/border-monitoring-final-2008-2009-HUN.pdf

2010. évi jelentés, 30. oldal https://old.helsinki.hu/wp-content/uploads/Hatarmegfigyelo-program-2010-HU-final-WEB1.pdf

2011. évi jelentés, 15-16. oldal https://old.helsinki.hu/wp-content/uploads/FINAL_border_monitoring_HUN_2011web.pdf

2012. évi jelentés, 15. oldal https://old.helsinki.hu/wp-content/uploads/hel2013_menekulthun_final.pdf

Az UNHCR és a Legfőbb Ügyészség álláspontja

 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) a fenti magyarországi büntetőügyek kapcsán 2011-ben összefoglalta jogi álláspontját. Az álláspont elemzi azokat a központi kérdéseket, amelyek nélkülözhetetlenek a 31. cikk (1) bekezdésének helyes értelmezéséhez, különös tekintettel a védelem hatókörére (ki részesül védelemben) és a jogosultság feltételeire (“közvetlenül érkezés”, “haladéktalanul jelentkezés”, “kellő indok”) és a 31. cikk (1) bekezdésének rendelkezése alá eső személyek immunitásának specifikumaira.

Az UNHCR által a magyar bírósági eljárások során történő felhasználására készült álláspont innen tölthető le: UNHCR álláspont

A fenti álláspont kiadását pár évvel megelőzően, 2008-ban az UNHCR Regionális Képviselete a Legfőbb Ügyészséghez fordult a 31. cikk (1) bekezdés alkalmazásával kapcsolatban. Ekkor a Legfőbb Ügyészség Nyomozásfelügyeleti és Vádelőkészítési Főosztálya foglalta össze az ügyészség álláspontját, amely innen tölthető le: Az ügyészség álláspontja 

További angol nyelvű szakirodalom

 

Guy S. Goodwin-Gill: Article 31 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees: Non-Penalization, Detention, and Protection, June 2003, available at:  http://www.refworld.org/docid/470a33b10.html

Guy S. Goodwin-Gill, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Article 31 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees: Non-Penalization, Detention and Protection [Global Consultations on International Protection/Second Track], 1 October 2001, available at: http://www.refworld.org/docid/3bf9123d4.html

 

 

 

További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.