Belső védelmi alternatíva – kutatási jelentés | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

2014. dec. 03.

Az összefoglaló a belső védelmi alternatíva koncepció gyakorlati alkalmazását vizsgálta Magyarországon 2013-2014-ben.

A kutatási jelentés 37 egyedi jogeset vizsgálatán és a menekültügyi hatóság, valamint civil és nemzetközi szervezetek munkatársaival folytatott interjúkon alapul.

A Helsinki Bizottság tapasztalatai szerint Magyarországon 2013/2014-ben afgán kérelmezők ügyében merült fel leggyakrabban a belső védelmi alternatíva alkalmazásának lehetősége. Ez a koncepció az uniós jogalkotás eredménye, a menekültek helyzetéről szóló 1951-es Genfi Egyezmény nem szól a belső védelem lehetőségéről.

A belső védelmi alternatívát akkor vizsgálhatja a hatóság, ha egyébként a kérelmezőt menekültként vagy oltalmazottként kellene elismerni, ám származási országa más, biztonságos régiójában hatékony és tartós védelemben részesülhet.

A JELENTÉS ITT LETÖLTHETŐ MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN. 

A kutatás eredményei alapján az alábbi ajánlásokat fogalmaztuk meg:

  • a belső védelem vizsgálatát megelőzi az üldözés vagy súlyos sérelem fennállásának valószínűsítése,
  • a védelem legyen hatékony és tartós, valamint a kérelmező számára ténylegesen hozzáférhető,
  • a védelem nem állami szereplőit nem szabad védelmet nyújtani képes szereplőknek tekinteni,
  • a magyar hatóságok nemzetközi jogi kötelezettségei elsőbbséget élveznek a belső védelmi alternatíva alkalmazásánál, ezekre figyelemmel kell eljárni,
  • a vizsgálat a jövőre irányuló kell, hogy legyen, nem kizárólag a döntés pillanatában fennálló körülményeit
  • vizsgálni kell a belső áttelepülés ésszerűségét, a kérelmező egyéni sérülékenységének figyelembe vételével,
  • teljes körű, alapos vizsgálat során lehet dönteni a belső védelmi alternatíva fennállásáról,
  • bizonyítási teher legyen a hatóságon és ne a kérelmezőn,
  • a kérelmezőnek ügyféli minőségében biztosítsa a hatóság, hogy még a döntés meghozatala előtt észrevételeket tehet a belső védelmi alternatíva alkalmazására,
  • az adott konkrét országrészre vagy régióra vonatkozó terület-specifikus országinformáció szükséges

Az APAIPA projekt keretében készült, a belső védelmi alternatíva gyakorlatát 11 EU tagállamban elemző angol nyelvű jelentése itt elérhető.

További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.