Country Information in Asylum Procedures – Quality as a Legal Requirement in the EU (2007) | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

Szerző: Gyulai Gábor
Magyar Helsinki Bizottság, Budapest, 2007
ISBN: 978-963-87757-0-2

A származási országinformáció (country information, COI) jelenti a legfontosabb (és gyakran az egyedüli) tényszerű bizonyítékot a menekültügyi eljárásban. A Magyar Helsinki Bizottság 2004 óta részt vesz az „Országinformációs Hálózat” (COI Network) nevű kezdeményezésben, melynek célja, hogy közös európai minőségi normák, kutatási és képzési módszerek meghonosításával javítsa a menekültügyi eljárásokban használt országinformáció minőségét és hozzájáruljon az egységes európai minőségi normarendszer kialakításához. A Bizottság a három egymás után következő projekt keretében számos különböző tevékenységet végzett: többek között részt vett az úttörő jelentőségű „Országinformáció-kutatás” (Researching Country of Origin Information) című kézikönyv és az arra épülő nemzetközi távoktatási program megalkotásában, számos képzést szervezett és tartott és összehasonlító kutatást végzett.

A Hálózat legutóbbi, 2007 novemberében zárult közös projektjében – melyben 15 európai ország 18 kormányzati és civil szervezete vett részt – a Bizottság egy az EU 27 tagállamára kiterjedő kutatást vezetett. A kutatást azt igyekezett feltárni, hogy az országinformáció kutatására és bizonyítékként való felhasználására vonatkozó minőségi normák hogyan jelennek meg jogi kritériumként a jogszabályokban és a bírói gyakorlatban. A kutatás eredményeként született az „Országinformáció a menedékjogi eljárásban – A minőség, mint jogi követelmény az EU-ban” (Country Information in Asylum Procedures – Quality as a Legal Requirement in the EU) című összehasonlító tanulmány, amely letölthető angol és orosz nyelven.

 

 

 

 

 

 

 


További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.