Egy illiberális főbíró
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

2021. jan. 07.

A Magyar Helsinki Bizottság által Varga Zs. András nyilvános kijelentéseiből, tudományos munkáiból és döntéseiből készített összeállítás az új főbírót mint a kormányzó többség és az illiberális demokrácia támogatóját rajzolja meg.

2021. január 1-jétől új főbíróként Varga Zs. András foglalja el a Kúria elnöki székét az elkövetkező kilencéves időszakra. Varga Zs. a Fidesz-kormány sokat próbált támogatója, akit a bírák önigazgatási testülete, az Országos Bírói Tanács egyértelmű tiltakozása ellenére ejtőernyőztettek a magyar bírósági szervezet csúcsára. A kinevezését megelőzően soha nem teljesített bírói szolgálatot, és a parlamenti többség által történt megválasztásához több jogszabályt is módosítani kellett.

Varga Zs. Andrásnak határozott véleménye van számos, a jogállamiság magyarországi helyzetével kapcsolatos kérdésben. A Magyar Helsinki Bizottság készített egy összeállítást Varga Zs. András utóbbi évekből származó, a jogállamiság egyes fontos kérdéseivel kapcsolatos nyilatkozataiból, többek között a független igazságszolgáltatással kapcsolatos véleményéről, a bírósági szervezetről, amelyet legfőbb bíróként az elkövetkező kilenc évben képviselni fog és amelyen belül fontos irányítási és vezetői jogosítványokat gyakorol majd.

Összeállításunkból kiderül, hogy Varga Zs. András álláspontja szerint:

  • az Európai Unió jogállamiság felfogása „zsarnoki, sőt, totális jellegűvé” és „az önkényes hatalomgyakorlás eszközévé vált”;
  • az Európai Parlament a jogállamiságot „ostorként” és „az elnyomás eszközeként” alkalmazta a Magyarországgal szemben elfogadott jelentéseiben;
  • az Európai Bizottság Jogállamisági Kerete „önkényes ’vádolást’ tesz lehetővé”;
  • a Velencei Bizottság kettős mércét alkalmazott Magyarországgal szemben, amikor megkülönböztette a régi és az új demokráciákat;
  • a bíróság a legveszélyesebb hatalmi ág, mivel „fölébe nőttek a politikai hatalmi ágaknak”;
  • a bírói önigazgatás „gondolata félreértés következménye” egy „téveszme”;
  • az alapvető jogok egy „önigazolásos folyamat” eredményei, amelyek „nevében valóban megvédünk egészen kivételes eseteket, de az átlagember átlagos ügyét soha nem”.

 

Az összefoglaló magyar nyelvű változata itt érhető el.

A Svenska Postkodstiftelsen támogatásával

További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.