Egyetemi jegyzet a magyar antidiszkriminációs jogról | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

Kádár András Kristóf – Gyulavári Tamás: A magyar antidiszkriminációs jog vázlata

Kádár András Kristóf – Gyulavári Tamás: A magyar antidiszkriminációs jog vázlata
Egyetemi jegyzet
Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009

A magyar antidiszkriminációs jogot gyakorlati oldalról feldolgozó egyetemi jegyzet a Magyar Helsinki Bizottság, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, valamint a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara közös antidiszkriminációs jogklinika programjának keretében készült az Európai Unió, a Magyar Állam és a Miskolci Egyetem támogatásával. Megírásának elsődleges célja az volt, hogy a jogklinika programban részt vevő hallgatókat olyan gyakorlati ismeretekkel vértezze fel, amelyeket a program során eléjük kerülő konkrét jogi problémák, egyedi diszkriminációs esetek megoldása során hasznosíthatnak.
A jegyzet a hagyományos egyetemi tankönyvekhez képest hangsúlyosabban támaszkodik az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos gyakorlat elemző bemutatására, a vonatkozó joganyagot az ágazati kódex és a törvény által életre hívott Egyenlő Bánásmód Hatóság esetjoga alapján tárgyalja, de kitekint az egyéb belső releváns jogszabályokra és az egyéb területeken (így elsősorban a személyiségi jog területén és a munkajogban) született, a téma szempontjából fontos bírósági döntésekre is.
A tankönyv abban a reményben íródott, hogy azt nemcsak egyetemi hallgatók fogják kézbe venni, hanem haszonnal forgatják majd gyakorló jogászok, így az érintett területekkel foglalkozó bírák, ügyvédek, jogtanácsosok, és a téma iránt érdeklődő egyéb szakemberek is.

Az egyetemi jegyzet az “Antidiszkriminációs jogklinika – új módszerek a diszkrimináció áldozatainak védelmére” című projekt keretében készült, megírását és kiadását az Európai Unió és a Magyar Állam támogatta.
Program kódja: Átmeneti Támogatás 2006/018-176.03.01
Szerződésszám: 2006/018-176.0301-0024


További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.