Engel kontra Magyarország | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

Az Emberi Jogok Európai Bírósága a Magyar Helsinki Bizottság által képviselt, 100%-os rokkant fogvatartott ügyében megállapította, hogy Magyarország megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezménye kínzás és embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmát kimondó 3. cikkét.

A kérelmezőt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték; elfogása közben súlyosan megsérült a gerince, ebből kifolyólag 100%-os rokkant, csak kerekesszékben képes mozogni, önmagát ellátni nem tudja. A kérelmező azt panaszolta, hogy fogvatartása, illetve szállításának körülményei embertelen és megalázó bánásmódot valósítottak meg, melyet súlyosbított a kérelmező értékelése szerint indokolatlan IV. biztonsági csoportba sorolása.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) utalt rá, hogy teljes mértékben a zárkatársak jóindulatán múlt, hogy a paraplégiás kérelmező kapott-e segítséget ahhoz, hogy szükségét elvégezze, megfürödjön, felöltözzön vagy levetkőzzön. A strasbourgi bíróság megjegyezte továbbá, hogy a kérelmező szállításának elítélendő feltételeivel kapcsolatos kérelmezői előterjesztéseket – vagyis azt, hogy a szállítójármű sokáig nem volt biztonsági övvel felszerelve, és a kérelmező csak úgy tudta magát a kerekesszékben tartani, hogy fejét a jármű utasterének ajtajához feszítve tartotta testét – a szóban forgó szállító jármű biztonsági övvel történő felszerelését megelőző időszak vonatkozásában a Kormány nem cáfolta. Az EJEB különösen sajnálatosnak tartotta azt a gyakorlatot, hogy a kérelmezőt a padlón vonszolva tették be a szállító járműbe és vették ki onnan, és hogy a mozgó járműben rögzítetlenül hagyták kerekesszékét. Ez utóbbi tekintetben az EJEB észrevételezte azt is, hogy a kérelmező IV. biztonsági csoportba sorolása és az ebből következő bilincselés csak súlyosbította a kérelmező által a szállítás ilyen módja miatt elszenvedett megpróbáltatásokat.

Az EJEB a fentiek fényében arra a következtetésre jutott, hogy fogavatartása alatt a kérelmezőt megalázó bánásmódnak vetették alá, és Magyarország így megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezménye a kínzás és embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmát kimondó 3. cikkét.

 

Az Engel kontra Magyarország ügyben hozott ítélet szövege itt olvasható angol nyelven, magyar nyelven pedig itt tölthető le.

 

További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.