Eredményeink | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

Munkánk 25 eredménye

1.

Az Emberi Jogi Tanácsadó Programunk 1994 óta működik. Az ügyfélforgalom folyamatosan nő, a kezdeti évi néhány tucatról 2015-re kétezer fölé dagadt a hozzánk fordulók száma. A program komoly hozadéka, hogy nem csak elméleti tudásunk van az állam működéséről, az emberi jogok érvényesüléséről, hanem széles körű gyakorlati tapasztalataink is.

2.

Jelentésünk nyomán 1995-ben bezárták a kistarcsai idegenrendészeti tábort, ahol százával tartottak fogva külföldieket jogtalanul és embertelen körülmények között. A kistarcsai vizsgálat mérföldkő a hazai civil jogvédelem történetében, mert ez volt az első alkalom, hogy emberi jogi szervezetnek szisztematikus helyszíni megfigyelésre volt módja egy zárt belügyi intézményben. (A munkát két másik civil szervezettel együtt végezte a Helsinki Bizottság.) Egyúttal precedens teremtődött a rendvédelmi hatóságok és a civilek együttműködésére.

3.

1998 óta az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) végrehajtó partnere vagyunk és együttműködünk abban, hogy Magyarország hatékonyan védje a menekülteket. Ingyenes, magas színvonalú jogi segítséget nyújtunk minden zárt vagy nyitott intézményben, ahol menedékkérőket helyeznek el Magyarországon.

4.

Jogászaink és ügyvédeink eredményesen képviselnek menedékkérő ügyfeleket a bevándorlási hatóság eljárásában és bíróság előtt is.

5.

2004-től adjuk ki a Refugee Law Reader című, folyamatosan frissülő, négynyelvű menekültügyi „olvasókönyvünket”, és tartjuk fenn weboldalunkat. Az egyedülálló online könyvtárral olyanok is hozzáférhetnek magas színvonalú menedékjogi oktatáshoz Latin-Amerikában, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, valamint a szovjet utódállamokban, ahol jogi egyetemen nem érhető el helyben ez a szakértelem.

6.

Több féléven át büntetőjogi, menekültügyi és antidiszkriminációs jogklinikát működtettünk, amely során a joghallgatók elméleti képzés mellett ügyvédek és oktatók segítségével tapasztalatokat szerezhettek a jogvédelem gyakorlatából is. Szervezetként vagy munkatársaink révén azóta is folyamatosan részt veszünk az egyetemi jogászképzésben.

7.

Többszöri, évekig tartó próbálkozás után 2004-ben elértük a kormánynál, hogy az akár 13-14 éve befogadott státuszú vajdasági magyarok méltányossági alapon végre akkor is megkaphatták a letelepedési engedélyt, ha nem rendelkeztek az ehhez szükséges anyagi feltételekkel (lakással, jövedelemmel).

8.

Folyamatosan vizsgáljuk, éri-e diszkrimináció a romákat a rendőrség eljárása során, illetve a büntető igazságszolgáltatásban. Egy 2012-es ügyben statisztikai módszerekkel igazoltuk, hogy a helyi rendőrök szinte kizárólag a romákkal szemben járnak el kis súlyú közlekedési szabálysértések miatt. Az ügy az érintett rendőri szervvel kötött egyezséggel zárult.

9.

Az első rendőri bántalmazással kapcsolatos sikeres strasbourgi magyar panasz képviseletét a Helsinki Bizottság látta el. A Kmetty kontra Magyarország pert 2003-ban nyertük meg, azóta mintegy 30 ügyben adott igazat ügyfeleinknek az Emberi Jogok Európai Bírósága.

10.

2006 „forró őszén” a rendőrök tömegével követtek el bántalmazást. A magyar társadalom többsége akkor ébredt rá a rendőri brutalitás létezésére, és arra, mennyi tényező akadályozza, hogy az igazság napvilágra kerüljön, és a tetteseket megbüntessék. A Helsinki Bizottság az évek során több tucat civil sértettet vagy éppen hatóság elleni erőszakkal megvádolt polgárt képviselt sikerrel büntető- és polgári eljárásokban.

11.

A Helsinki Bizottság erőfeszítései is szerepet játszanak a rendőrségi panaszeljárások reformjában és a Független Rendészeti Panasztestület 2008-as létrehozásában, aminek eredményeként ma már nem a rendőrség „belügye” a rendőri jogsértések elleni panaszok kivizsgálása.

12.

Elértük, hogy 2015. március 10-én a strasbourgi bíróság Magyarországot a tömeges és rendszerszintű problémaként azonosított börtönzsúfoltság csökkentésére kötelezze.

13.

Elértük, hogy a „különleges biztonsági körletbe” - egyfajta szigorított rezsimbe - sorolás ellen a fogvatartott bírósághoz fordulhasson, hogy ne csak a börtönparancsnok döntésén múljon, az elítélt milyen körülmények között tölt majd akár évtizedeket.

14.

Rendszeresen emberi jogi megfigyelő látogatásokat teszünk a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben. Jelentéseinkben a nyilvánosság elé tárunk rendszerszintű és egyedi problémákat, ezzel segítünk a fogvatartottak tömegeinek, hogy csak a kiszabott büntetések sújtsák őket, ne legyenek teljesen jogfosztottak.

15.

Rendőrségi fogdákban és más fogvatartást foganatosító rendőrségi objektumokban 1996 óta rendszeresen teszünk megfigyelő látogatásokat, amelyekről jelentésekben számoltunk be. Hozzájárultunk ahhoz, hogy ma már csak elvétve hajtanak végre előzetes letartóztatást rendőrségen.

16.

A Helsinki Bizottság azért küzd, hogy valóban csak azok kerüljenek előzetes letartóztatásba, akiknél másképpen nem biztosítható a büntetőeljárás sikere. Az utóbbi években érezhetően visszaesett az előzetes letartóztatásban lévők száma.

17.

A Helsinki Bizottság statisztikai adatokkal alátámasztva hívta fel a figyelmet a kirendelt védői rendszer hiányosságaira, így pl. arra, hogy aki nem engedheti meg magának, hogy védőt fogadjon, annak a nyomozó választ ügyvédet. Munkánknak is köszönhetően az igazságügyi minisztérium is elismerte, hogy szükség van az ügyvéd-kiválasztási rendszer megváltoztatására.

18.

Civil szervezetként sikeresen kapcsolódunk bele a hazai és a külföldi bíróképzésbe, különösen a menekültügy területén.

19.

Folyamatosan együttműködünk külföldi és nemzetközi civil szervezetekkel. Szakmai munkánk magas színvonalának köszönhetően széles körben váltunk Európa-szerte elismert menekültügyi szervezetté. Rendszeresen tartunk jogi képzéseket itthon és külföldön egyaránt jogászoknak, állami hatóságoknak és bíróságoknak is.

20.

Fellépésünknek köszönhetően a magyar jogszabályok az állampolgársággal nem bíró hontalanok számára kedvezően változtak, és a hontalanság problémája felkerült a menekültügy nemzetközi napirendjére. Az Európai Hontalanügyi Hálózat (ENS) létrejöttében és fejlődésében fontos szerepet töltünk be.

21.

Az ENSZ fogyatékosügyi bizottsága elé vittük vak ügyfeleink panaszát, miszerint a magyar állam nem tesz meg minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a gyengénlátók és vakok külső segítség nélkül is használhassák a bankautomatákat és az online bankoláshoz szükséges felületeket. Ez volt az ENSZ-bizottság legelső panaszügye. A bizottság 2013-ban igazat adott ügyfeleinknek, és felszólította a kormányt kártérítés megfizetésére, valamint arra, hogy határozza meg a fogyatékossággal élő embereknek járó pénzügyi minimumszolgáltatásokat.

22.

Menekültek csak rettentő bürokratikus nehézségek árán tudják elérni, hogy hátrahagyott családtagjaik utánuk jöhessenek Magyarországra. Pedig az integrációjukat nagyban megkönnyíti, hogy szeretteiket biztonságban tudhatják maguk mellett. Ezt ismerte fel a Helsinki Bizottság, és most már évi 10-12 sikeres családegyesítési ügyben működünk közre.

23.

A gyűlölet-bűncselekmények áldozatai nem csupán maguk a megtámadott sértettek, hanem a különféle közösségek, sőt maga az egész magyar társadalom. Ezért fontos ezeknek az ügyeknek a feltárása és a tettesek megbüntetése. A Helsinki Bizottság tagja a hat civil szervezett által működtetett Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoportnak (GYEM), amely sértetti képviseletet biztosít egyedi ügyekben, eredményesen lobbizott a Btk. módosítása érdekében, kutatási és képzési programokat szervez.

24.

Józan érvekkel és közösségi akciókkal fellépünk a kormány idegen- és menekültellenes kampányával szemben. Szakmai tapasztalatainkkal segítjük a civil együttműködést a menekültügyben.

25.

Az alkotmányos berendezkedés átalakítása során a TASZ-szal és az Eötvös Károly Közpolitikai Intézettel közösen léptünk fel az alapvető jogok korlátozása, a fékek és ellensúlyok rendszerének meggyengítése ellen. Az új közjogi rezsimmel kapcsolatban megfogalmazott bírálataink jelentős részét visszaigazolták a nemzetközi szervezetek jelentései, egyes általunk is kifogásolt intézkedéseket (bírák kényszernyugdíjazása, Országos Bírósági Hivatal elnökének ügyáthelyezési jogosítványa, egyházi státusz elismerése) a jogalkotó korrigálni volt kénytelen. A jogállamisággal kapcsolatos történések és folyamatok feltárását, bemutatását – akár a nemzetközi közösségnek – továbbra is elsőrendű feladatunknak tekintjük.
magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.