Közérthető tájékoztatás a büntetőeljárás kezdeti szakaszában – a Magyar Helsinki Bizottság vizsgálatairól készült jelentések | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

Valószínűleg minden büntetőeljárással foglalkozó szakember számára egyértelmű, hogy amennyiben a büntetőeljárás terheltje a magyar nyelvet nem ismeri, a legfontosabb szövegeket, így a jogairól szóló tájékoztatást is le kell számára fordítani. A magyar nyelvet ismerő, de rossz szövegértési képességgel rendelkező terheltnek sokszor olyan az egyébként magyar szöveg, mintha idegen nyelven íródott volna.

A kutatások alapján a felnőtt lakosság 53,8%-ának rossz a szövegértése, és ez leginkább az iskolai végzettségtől függ. A fogvatartottakról elmondható, hogy esetükben az általános iskolai végzettség a legtipikusabb.  A teljes fogvatartotti populáció 53,5%-ának ez a legmagasabb iskolai végzettsége, így alaposan feltehető, hogy a terheltek iskolai végzettsége és szövegértése is ebbe a kategóriába esik. Ebből az következik, hogy a büntetőeljárás szövegeinek közérthetősége különös jelentőséggel bír.

A terheltek közérthető tájékoztatása 2014 júniusa óta uniós kötelezettségünk is, ez volt ugyanis a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésének határideje. Az átültetés jogszabályi szinten jelentős részben megvalósult, a gyakorlat azonban nem felel meg teljes egészében sem az uniós, sem a magyar jogszabályoknak. A terheltek tájékoztatásáról szóló kutatási tapasztalatainkat országjelentésben foglaltuk össze.  

Az egyik legfontosabb probléma, hogy a terheltek tájékoztatása nem egyszerű nyelven, közérthetően történik.  Az ezzel kapcsolatos hipotézisünket igazolta egy 200 fős mintán végzett vizsgálat, illetve ezt támasztja alá az általunk megkérdezett szakemberek többsége. A kutatás alapján – szakértők bevonásával – új szöveget fogalmaztunk meg, amely a jelenleginél jóval érthetőbb, ezt újabb 200 főn teszteltük.

A tesztelésről készült jelentésünk itt érhető el.  

A kutatási tapasztalataink alapján legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a büntetőeljárás terheltjeit a jogszabályoknak, illetve az Európai Uniós előírásoknak megfelelően kellő időben és valóban közérthető módon tájékoztassák a jogaikról. (A Magyar Helsinki Bizottság által megfogalmazott ajánlásokat ld. a 6. fejezetben.) Kutatásunk tanulsága, hogy a jogászok – akármekkora tapasztalattal is rendelkeznek – nem tudnak közérthetően fogalmazni, a szövegek megírásában szükségük van külső segítségre, közérthető fogalmazással foglalkozó szakemberre, sérülékeny emberekkel foglalkozó szakemberekre és nem utolsósorban a szöveg tesztelésére.

Hangsúlyozzuk, hogy a közérthető tájékoztatás csak egy a büntetőeljárási garanciák közül, önmagában nem biztosítja a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülését.

 

 A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg

 

 

 

További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.