Letölthető mintakérelmek | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

Űrlap strasbourgi ügyekhez


Ha az Emberi Jogok Európai Bíróságához (Strasbourgi Bíróság) szeretne fordulni, az alábbi új, 2016. január 1-től hatályos űrlapot töltse le.

FONTOS!

Az űrlapot az eredeti pdf hibája miatt a következőképpen tudja letölteni: Kattintson a linkre a jobb egér gombbal, és a legördülő ablakban válassza a mentés másként lehetőséget. Utána mentse le a nyomtatványt a számítógépére.

FONTOS!

ŰRLAP LETÖLTÉSE Hivatalos kitöltési útmutató

Túlzsúfoltság – letölthető mintakérelem

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁHOZ TÚLZSÚFOLTSÁG MIATT BENYÚJTHATÓ MINTAKÉRELEM

Amint honlapunkon is olvasható, az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 2015. márciusi ítéletében kimondta, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek túlzsúfoltsága Magyarországon rendszerszintű probléma, és ismét úgy ítélte meg, hogy a túlzsúfolt zárkákban való elhelyezés sérti az embertelen, megalázó bánásmód tilalmát.


A Magyar Helsinki Bizottság kapacitáshiány miatt sajnos nem tud jogi segítséget biztosítani olyan kérelem benyújtásához, amelyben a kérelmező (volt) fogvatartott kizárólag a zárkák túlzsúfoltságára, illetve a zárkák fizikai állapotára hivatkozva kíván a strasbourgi bírósághoz fordulni. A kérelem benyújtásakor nincs ügyvédkényszer, így a kérelmezők jogi képviselő nélkül is megindíthatják az eljárást.

A Magyar Helsinki Bizottság munkatársai által megírt, túlzsúfoltság miatt benyújtható mintakérelem azonban bárki számára ingyenesen letölthető. Az űrlap személyes adatokra, egyéni körülményekre vonatkozó rubrikáit üresen hagytuk, a kérelem jogilag releváns részét azonban kitöltöttük. A kérelemben kapcsos zárójelek [ ] között, nagybetűkkel írva láthatóak a kitöltéssel kapcsolatos megjegyzéseink. A kitöltött hivatalos űrlapot és a fogvatartási körülményekre vonatkozó táblázatot legkésőbb a szabadulástól (vagy a követelményeknek megfelelő, nem túlzsúfolt zárkába való áthelyezéstől) számított 6 hónapon postára kell adnia az EJEB-nek címezve. A túlzsúfoltsághoz kapcsolódó mintakérelmet itt találja (A jobb egérgomb megnyomása után legördülő menüből a link mentése másként választása. A nyomtatvány elmentése a számítógépére):

LETÖLTÉS

A ki nem töltött mezőkre vonatkozó információkat a Hivatalos kitöltési útmutatóban találja. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az űrlap kitöltése, illetve beadása nem jelenti automatikusan azt, hogy a (volt) fogvatartott bármiféle jóvátételben részesül.

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.