Strasbourgi elmarasztalásra és kártérítés fizetésére készülhetünk | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

2011. dec. 22.

Jogvédők az Emberi Jogok Európai Egyezményének megsértésre figyelmeztetik a képviselőket

Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért nyílt levélben hívja fel az országgyűlési képviselők figyelmét: súlyos következményekkel járhat az Alkotmányügyi bizottság azon javaslatának elfogadása, amely lehetővé teszi, hogy az ügyek a legfőbb ügyész vagy az Országos Bírói Hivatal elnökének döntése alapján a törvény szerintitől eltérő bírósághoz kerüljenek. A módosító elfogadása esetén az eljárások hosszabbá válnak, az ítéletek enyhébbek lesznek, és a magyar államnak komoly kártérítéseket kell megfizetnie, hiszen az ügyek bíróságok közötti mozgatása sértheti a törvényes bírósághoz való jogot és a tisztességes eljárás elvét is. Ez ellentétes az Alkotmány és az Emberi Jogok Európai Egyezményének rendelkezéseivel is.

A jogvédők szerint az Alkotmányügyi bizottságnak a Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezéseiről szóló, T/5005. számú törvényjavaslat vitájához benyújtott módosító indítványa – amely lehetővé tenné, hogy az Országos Bírói Hivatal elnöke és a legfőbb ügyész túlterheltségre hivatkozva az általános illetékességű bíróságtól eltérő bíróságot jelölhessen ki – komoly és mérlegelendő következményekkel jár. A javasolt rendelkezés alkalmazásával lefolytatott eljárások ugyanis nem lesznek összhangban az Emberi Jogok Európai Egyezményének rendelkezéseivel, így a strasbourgi bíróság minden ilyen ügyben meg fogja állapítani az egyezménysértést, és várhatóan kártérítés megfizetésére kötelezi a magyar államot. Mivel ilyen esetben újra kell tárgyalni az ügyet, ez az eljárások jelentős elhúzódását is magával vonja, ami pedig enyhébb ítéletek megszületését eredményezi, mivel a cselekmény óta eltelt hosszú idő enyhítő körülménynek számít. A végleges jogerős döntés ésszerűtlenül késői megszületése pedig újabb strasbourgi marasztalást és újabb kártérítési kötelezettséget jelent a magyar állam számára.

A jogvédők emlékeztetik a képviselőket arra is, hogy az Alkotmánybíróság 2011. december 19-i ülésén alkotmányellenesnek nyilvánította a büntetőeljárási törvény azon rendelkezését, amely kiemelt jelentőségű büntetőügyekben tette lehetővé az illetékestől eltérő bíróság előtti vádemelést. Az Alkotmánybíróság indoklása szerint ugyanis „ez a szabály sérti az Alkotmánynak, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményének a pártatlan bírósághoz való (ezen belül különösen a pártatlanság látszatát megkövetelő) jogot, valamint a fair eljárás elvét (és ebben a fegyverek egyenlőségének követelményét) megfogalmazó rendelkezéseit”.

A jogvédő szervezetek felszólítják a képviselőket arra, hogy a pénteki szavazás előtt mérlegeljék a várható következményeket!

A nyílt levél teljes terjedelmében itt olvasható.

 

További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.