Ügyvédképzés Nyíregyházán | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

2019. jan. 14.

A Magyar Helsinki Bizottság  a Nyíregyházi Ügyvédi Kamarával együttműködésben a letartóztatás friss gyakorlatáról szóló tapasztalatcserét és az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) kapcsolódó esetjogáról szóló képzést szervez 2019. január 30-án.

A szakmai napon a célunk, hogy informális eszmecserét folytathassunk az új Be. kényszerintézkedést szabályzó részéről, valamint annak gyakorlatáról, és szakmai támogatást nyújthassunk különösen a strasbourgi bíróság előtti eljáráshoz.

A rendezvény résztvevőinek a kényszerintézkedésekről szóló határozat az EJEB sztenderdeknek való megfelelésének vizsgálatához ellenőrző listát és a letartóztatásról szóló döntéshozatali eljárásban alkalmazható mintaérvelést adunk.

A szakmai napot dr. Halmos Tamás, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöke nyitja meg, a tapasztalatcserén bevezető gondolatait osztja meg a résztvevőkkel dr. Juhász Zoltán, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, a beszélgetéseket dr. Kovács Zoltán Péter, nyíregyházi és dr. Lakatos Viktor budapesti ügyvéd vezetik. Az előadásokat és beszélgetéseket dr. Lakatos Viktor mellett dr. Kirs Eszter és dr. Ivány Borbála, a Magyar Helsinki Bizottság büntető igazságszolgáltatási programjának szakértői tartják.

A részvétel ingyenes, ellátást biztosítunk, a más településekről érkező résztvevők utazási és szállásköltségét visszatérítjük. A rendezvényen 20 ügyvédet tudunk fogadni. Jelentkezését 2019. január 21-ig várjuk a helsinki@helsinki.hu e-mail címen.

Az új büntetőeljárási törvény fontos és pozitív változást hozott a kényszerintézkedések terén: kifejezett célja annak biztosítása, hogy a fokozatosság, szükségesség és arányosság elve érvényesüljön, vagyis csak akkor rendeljenek el letartóztatást, ha az azzal elérni kívánt cél enyhébb intézkedéssel nem biztosítható. Ugyanakkor bizonyos az is, hogy a büntetőeljárás szereplői részéről szemléletváltásra van szükség a jogalkalmazási fordulathoz, hiszen eddig sem a Be. szövege volt az igazi akadálya, hogy a letartóztatást csak a valóban szükséges esetekben rendeljék el, és hogy a döntések megfeleljenek a magyar és a nemzetközi sztenderdeknek. A koncepcióváltás gyakorlati érvényesülésében nemcsak a hatóságnak és a bíróságnak van szerepe, hanem az ügyvédeknek is. A védők az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogára és az Európai Unió irányelvire is kiterjedő magas szakmai felkészültsége, az ezekre alapozó érvelés fontos szerepet játszhat abban, hogy a letartóztatás valóban az ultima ratio eszközzé váljon.

 

MŰHELYBESZÉLGETÉS ÉS KÉPZÉS

          A LETARTÓZTATÁSSAL KAPCSOLATOS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI JOGGYAKORLATRÓL

Program

Nyíregyháza, 2019. január 30.

 

9.00 – 9.15

Megnyitó

dr. Halmos Tamás, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöke

9.00 – 9.45

A résztvevők bemutatkozása. Bevezetés.

9.45 – 11.00

A kényszerintézkedésekkel kapcsolatos új szabályozás és gyakorlati tapasztalatok

előadás és beszélgetés –

előadó: dr. Lakatos Viktor, ügyvéd

moderátor: dr. Ivány Borbála, Magyar Helsinki Bizottság

11.00 – 11.15

kávészünet

11.15 – 11.40

Európai szintű szabályozás és az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata a letartóztatás törvényessége és elrendelésének okai tárgyában

– előadás –

előadó: Dr. Kirs Eszter Ph.D., Magyar Helsinki Bizottság

11.40 – 12.30

Jogesetgyakorlat I.

moderátor: dr. Kovács Zoltán Péter, ügyvéd és dr. Lakatos Viktor, ügyvéd

12.30 – 13.30

ebéd

13.30 – 14.45

A letartóztatás meghosszabbításának hazai gyakorlata, jogorvoslat és eljárási kérdések

 – előadás és beszélgetés –

előadó: dr. Lakatos Viktor, ügyvéd

moderátor: dr. Ivány Borbála, Magyar Helsinki Bizottság

14.45 – 15.05

Európai szintű szabályozás és az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata a letartóztatás meghosszabbítása és az eljárási kérdések tekintetében

– előadás –

előadó: Dr. Kirs Eszter Ph.D., Magyar Helsinki Bizottság

15.05 – 15.30

Jogesetgyakorlat II.

moderátor: dr. Kovács Zoltán Péter, ügyvéd és dr. Lakatos Viktor, ügyvéd

15.30 – 16.00

Az esemény értékelése és zárása

moderátor: dr. Juhász Zoltán, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnökhelyettese

 

„Hatékony képviselet a letartóztatásról szóló döntéshozatali eljárásban”
(‘Effective Legal Assistance in Pre-Trial Detention’) című
760347 – EF-PTD – JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-06 projekt

További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.