Új börtönkódex: szép elvek, rút részletek | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

2013. szept. 30.

Nem csak az ítéletek végrehajtását, de az elítéltek reintegrációját is célul tűzi ki a készülő börtönkódex. Csakhogy a részletszabályok valójában megnehezítik a börtönéletet és az elítéltek kapcsolatát a külvilággal. Az „önfenntartó börtönök” elérése lehetetlen.

A Magyar Helsinki Bizottság múlt pénteken megküldte véleményét a kormánynak a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény tervezetéről. Az általánosságban megfogalmazott előremutató elvek és a részletszabályok több esetben ellentmondanak egymásnak. Ilyen például a „többletszolgáltatások” (konditerem, televízió, merülő forraló használatának) fizetőssé tétele, vagy a csomag- és látogatófogadás ésszerűtlen és embertelen korlátozása.

Nincsenek benne viszont a tervezetben bizonyos, a fogvatatottak alapjogait és kötelességeit érintő rendelkezések, azok meghatározására a rendeletalkotót (kormányt, minisztert) hatalmazna fel. Ez a megoldás egyértelműen sértené az Alaptörvényt.

Hiányoznak a készülő börtönkódexből a zárkák felszerelésével, tisztálkodással és a fogvatartottak – alapproblémát jelentő – fizikai elhelyezésével (egy főre jutó területtel és légköbméterrel) kapcsolatos minimumszabályok is, a tervezet egyedül a háromszintes ágyak alkalmazását tiltaná meg. A hiány különösen azért feltűnő, mert az Emberi Jogok Európai Bírósága többször marasztalta már el Magyarországot a börtönökben tapasztalható embertelen és megalázó bánásmód, leginkább a túlzsúfoltság miatt. Régen megérett már a helyzet a változtatásra, ám a mostani tervezet alig tesz valamit a probléma enyhítésére.

A Magyar Helsinki Bizottság üdvözli a reintegrációs őrizet létrehozását, amely egyszerre szolgálja az elítélt társadalmi visszailleszkedését és börtönzsúfoltság enyhítését.

Szervezetünk véleményt teljes terjedelemben itt olvashatja.

További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.